Začít znovu

Nedokázala jste si představit, že byste se měla coby vdova najednou uzavřít před světem, věnovat se pouze domácím pracím a

Read more