Už v dávném starověku

Sportovní aktivity v podstatě existovali vždy, podobně jako společenské hry. Je celá řada sportů, které známe z dob starověkých i středověkých. Ostatně i olympijské hry v podstatě navazují na starověké olympijské hry, které se konaly ve starověkém Řecku. Nicméně sport býval dříve určen pro poměrně úzké skupiny obyvatelstva, obvykle z řad šlechty. Záležitostí, která se týká široké vrstvy obyvatelstva, se stala v podstatě až ve dvacátém století.

Kvalitní sportovní odívání

Od chvíle, kdy se začalo ve velkém sportovat, se začalo vyvíjet také speciální sportovní oblečení. Jeho požadavky i podoba se v průběhu času měnily. Dnes máme vysoce moderní a efektivní prádlo. Silvini je jednou ze značek, která představuje synonymum pro kvalitní sportovní odívání.