V mateřské školce

Děti se zde učí různé věci z oblasti sebeobsluhy, slušného chování, vzdělávají se a rozvíjejí se po všech stránkách. Hned po příchodu do školky by měly mít k dispozici praktické vvybavení šatny, místa, kde se mohou posadit, pěkně si rozvázat tkaničky, svléci se a uklidit vše do příslušných prostor. Každý by měl mít svoje místo s obrázkem, které pozná a kde zase příště všechno najde.

Dejte dětem vzor

A stejně tak, jak to děti vidí u paní učitelky nebo doma u rodičů, by se měly umět samy chovat. Měly by udržovat pořádek, umět po sobě všechno poskládat a uklidit na místo. Proto by vybavení šatny nemělo být příliš vysoké nebo stísněné. Lepšímu uspořádání napomohou také vhodné pastelové barvy poliček a skříněk. Uvidíte, půjde to samo.