Vnější a vnitřní prostor

Nejúčinnější způsobem zamezení zanášení nečistot do budovy je vícestupňové čištění obuvi příchozích. Znamená to čištění ještě před průchodem vstupními dveřmi a další čištění za těmito dveřmi, už uvnitř budovy. Můžou následovat další stupně – například před schodištěm, vstupem do jednotlivých oddělení, jednotlivých místností atd. Ale základem jsou ty první dva stupně. Proto také výrobci nabízejí vstupní rohože ve dvou základních variantách podle účelu použití – vnější rohože a vnitřní.

Vnější rohože

Jejich účel je jasný – zabránit co největšímu množství nečistot aby se vůbec dostaly přes vchodové dveře do budovy. Znamená to, že musí odstranit bezpečně maximum hrubých nečistot tak, aby další příchozí tuto nečistotu nenachytali znovu na obuv a nezanášeli ji dál dovnitř. Neméně důležité je odstranění maxima vlhkosti – vody při dešti, sněhu v zimě a rovněž prevence úrazu například v případě námrazy.